VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği bir belgedir.

Uygulamaya geçiş 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olup kapsama girenler

  1. e- Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,
  2. Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e- İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan mükelleflerdir.

1.1.2018 tarihinden itibaren ise Şahıs ve Sermaye firmaları gönüllü olarak e-irsaliye sistemine geçiş yapabilirler.

  • e-İrsaliyeye geçiş yaptıktan sonra kağıt irsaliyeye farkla işlerinizde pratiklik kazanırsınız.
  • Özellikle mevcutta e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı iseniz dijitale taşıdığınız faturalama süreçlerini e-irsaliye ile daha da rahat bir hale getirebilirsiniz.
  • Kağıt, yazdırma, kargolama, arşivleme ve kaybolma durumunda yenisini gönderme gibi durumlar olmaz.
  • Fatura ve irsaliyenizi elektronik ortamda hazırlayıp karşı tarafa iletebilirsiniz.
  • Bu anlamda zaman ve maliyet olarak da sizin için olumlu etkileri olacaktır.
  • Tüm bunların yanı sıra kağıttan tasarruf ederek doğayı da korumuş olursunuz.